משמורת ילדים/קטינים

משמורת ילדים/קטינים

לעתים בעת פירוד וגירושין יש לצדדים ילדים משותפים. נושא זה הנו בעל השלכות באשר למשמורת הילדים והסדרי הראייה והשהייה שלהם עם כל אחד מהוריהם. משמורת ילדים קטינים מתייחסת להיבט של מגורי הילדים, שהייתם עם כל אחד מהוריהם, החובה החלה על הורים לדאוג לכל מחסורם וצרכיהם של ילדיהם המשותפים הקטינים.

הנכון והראוי הוא כי מתוך טובת הילדים יגיעו ההורים להסכמות בדבר המשמורת והסדרי השהייה של כל אחד מההורים עם הילדים. 

בהיעדר הסכמה ביניהם, כל אחד מההורים יכול לפנות לבית המשפט או לבית הדין הדתי המוסמך ולהגיש תביעה כדי שבית המשפט יכריע בשאלת המשמורת.

המשמורת של ההורים כוללת עמה חובות רבות ורצוי כי הדבר יעשה בתיאום בין ההורים ובאין הסכמות בהכרעה של בית המשפט או בית הדין. יש לציין כי סוגית החזקת ילדים נמשכת לאורך כל הזמן בו הילדים קטינים , היא נתונה לשינוי גם לאחר הכרעות ומעצם טבעה לעתים המדובר בהליכים משתנים לאורך שנים ותלוי בשינויי נסיבות של ההורים ולעתים של הילדים כגון שינוי מקום לימודים, צרכי ההורים ולפעמים גם הגירה לחו"ל.

סוגי משמורת ילדים

משמורת הקטינים הנה על הרצף שבין משמורת של אחד ההורים ועד למשמורת משותפת וחלוקת זמני שהיה משותפים בין ההורים.

משמורת של אחד ההורים (יחידנית) –  המשמורת מוקנית לאחד ההורים (לרוב האם) והורה זה משמש כמגדל והמטפל העיקרי ובדרך כלל גם כהורה מרכז המרכז את הוצאות הקטין. להורה השני הסדרי ראיה ושהיה עם הילדים, כאשר החלוקה מתפרסת על ימי החול, סופי שבוע, בדרך כלל לסירוגין, חלוקה של חגים, חופשות וימים בהם לא מתקיימות מסגרות חינוך.

משמורת משותפת של ההורים על ילדים – מתקיימת כאשר שני ההורים חולקים את הזמנים של שהיית הקטינים עמם בזמנים שווים או קרוב לכך. הילדים נמצאים פרקי זמן שווים או קרוב לכך עם שני ההורים, ושני ההורים מעורבים בחיי היום יום שלהם. הצלחתו של סוג משמורת זה תלויה גם ביכולתם של ההורים לשתף פעולה אחד עם השני.

יובהר כי הכותרת חשובה פחות מאשר המהות וחלוקת הזמנים בפועל כאשר דרך כלל נבחנים הדברים על חלוקה במחזור של 14 ימים.

משמורת ילדים/קטינים

הדין והפסיקה בסוגיית  משמורת ילדים – "טובת הקטין"

על פי החוק אין קשר בין משמורת ובין אפוטרופסות. כל עוד לא נקבע אחרת הרי ששני ההורים הם האפוטרופוסים החוקיים של ילדיהם ואין בגירושין או פרידה כדי לשנות מכך ומכאן שהחלטות מהותיות צריכות להתקבל על ידי שניהם ללא קשר למשמורת ו/או הסדרי הראיה למשל הוצאת דרכון, הליך רפואי (שאינו הליך דחוף) וכדומה ענייני חינוך מסוימים ועוד. 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, קובע כי שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, וכאשר אין ביניהם הסכמה מי מהם יחזיק בקטין, יכריע בכך בית המשפט. משמורת לקטין, כמו גם קטין המוגדר כקטין בחזקת הגיל הרך, קבועה בסעיפים 24 – 25 לחוק הכשרות המשפטית.

הגם שחזקת הגיל הרך קובעת כי בדרך כלל קטינים עד גיל 6 ישהו עם אימם לא בוטלה הרי שכיום בתי המשפט ואף בתי הדין נוטים לבחון את טובת הקטין וכאשר ההורים לא מגיעים לכדי הסכמות ניתנות הכרעות שיפוטיות בעניין.

בבואו של בית המשפט להידרש לסוגיית משמורתו של קטין, כמו בכל סוגיה אחרת בה מעורב עניינו של קטין, עליו לשקול, ראשית  את טובתו הקונקרטית של הקטין שעניינו מובא בפניו. המונח "טובת הקטין" הינו מושג רחב כאשר על בתי המשפט או בתי הדין לבחון וליצוק תוכן בכל מקרה על פי העובדות שבפניו.

במקרים רבים, בהיעדר הסכמה, ממנים בתי המשפט ובתי הדין את רשויות הרווחה (שם ישנם עובדים סוציאליזם שזאת היא התמחותם) להגיש אל בית המשפט מסמך המכונה "תסקיר" ובו הם מעלים בפני מי שמינה אותם את התמונה המשפחתית ואף מצרפים המלצותיהם לעניין המשמורת והסדרי הראייה. 

שיקולי בית המשפט בהכרעה על משמורת ילדים וקטינים

השיקולים הנבחנים ע"י בית המשפט בעניין משמורת קטינים, הינם: טובת הקטין בראש ובראשונה, הבטחת סיפוק צרכיהם הפיסיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים, תוך התייחסות ליכולת ההורים ונכונותם; הבטחת שמירת קשר איכותי של הקטינים עם הוריהם; הגשמת אינטרס הקטינים למסגרת יציבה, במידה המרבית; צמצום ככל האפשר של הפגיעה בשל הגירושין; יש לעשות המירב ששני ההורים ימלאו תפקיד משמעותי בחיי הקטינים ויממשו אחריותם ההורית; כן, יש להתחשב במידה בה כל אחד מההורים טיפל בקטין בעבר. 

כאמור הערכאות נעזרים באותם תסקירים הנערכים ע"י עו"ס האמונים על כך וקיימת חשיבות רבה להופעה בפני אותם עו"ס שהרי כוחם רב והם משמשים כעיניים ואוזניים לשופט או הדיינים . 

נקלעתם למשבר ביחסים עם בן/בת הזוג, אתם מצויים בהליכי פרידה או גירושין ויש לכם ילדים משותפים? אתם מוזמנים לפנות למשרדנו – שלמה לוי משרד עורכי דין ונוטריון. משרדנו מתמחה בדיני משפחה, וניסיוננו רב השנים מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ויעיל.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום באמצעות הטלפון, על ידי שליחת דואר אלקטרוני או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות, ואנו נחזור אליכם בהקדם – פגישת יעוץ ראשונה במשרדנו ללא תשלום וללא התחייבות.