כיצד יש לפעול בקרות תאונת עבודה ?

כיצד יש לפעול בקרות תאונת עבודה ?

ראשית, יש להבין מהי בעצם תאונת עבודה:

תאונה עבודה היא כל אירוע במסגרתו נגרמת פגיעה גופנית לעובד ואשר אירע בזמן העבודה ועקב תנאי העבודה. חשוב להבין, כי קיימים אף מקרים ו/או אירועים אשר ייחשבו לתאונת עבודה הגם אם קרו בדרכו של אותו העובד מביתו אל העבודה או חזרה ממנה לביתו. כמובן, שכל מקרה לגופו ולצורך קביעה האם אכן מדובר בתאונת עבודה יש צורך להיוועץ עם עורך דין תאונות עבודה הבקיא בתחום.

עורך דין תאונות עבודה

ממה עלולה להיגרם תאונת עבודה?

למרבה הצער, ובמציאות של ימינו לא פעם אנו עדים למקרים, הן בכלי התקשורת והן ממכרנו או חברנו במסגרתם נפגעים עובדים במגוון מקומות עבודה. הפגיעות מגוונות ונעות החל מפגיעות קלות כגון עובד אשר נחתך בזמן שהותו במקום העבודה, או שמא נקלע לתאונה בדרכו לעבודה וכלה במקרים קשים ואף קטלניים כגון נפילת עובד מגובה באתר בנייה, התחשמלות ועוד ועוד.

תאונות עבודה אלו נובעות לעיתים מרשלנותו של המעסיק בשילוב חוסר זהירותו של העובד, אך נהיר לכל כי מחובתו של המעסיק לספק מקום עבודה בטוח עבור כלל עובדיו.

הבסיס החוקי:

תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי, נוסח משולב התשנ"ה-1995. תאונת עבודה תיחשב לכזו במידה ואירעה תוך כדי עבודתו של העובד ועקב עבודתו. המשמעות היא שעל התאונה להתרחש במהלך שעות עבודת העובד ו- שהתאונה אירעה עקב תנאי עבודתו של העובד.

לעניין זה חשוב להרחיב, כי כפי שצוין דלעיל – יום עבודתו של העובד מתחיל עם יציאתו מביתו לכיוון עבודתו, ומסתיים עם כניסת העובד לביתו בשובו ממקום עבודתו. לכן, על פניו, גם תאונות שקרו בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, ייחשבו לצורך העניין "תאונות עבודה", וניתן יהיה לדרוש פיצוי בגינן מהמוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, קיימים סייגים ופסיקה ענפה בנושא, במסגרתה הוכר כי לא כל פגיעה ו/או תאונה בדרך אל או ממקום העבודה תוכר אוטומטית כתאונת עבודה. לצורך בירור מעמיק של כל מקרה לגופו – הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לבדיקת זכאותכם ועמידתכם בתנאי החוק והתקדימים שנקבעו.

הפעולות שחשוב לבצע עם קרות תאונת עבודה:

בד בבד עם קבלת יעוץ מקצועי כאמור, חשוב גם לבצע מספר פעולות פשוטות אשר יסייעו לאין ערוך לעורך הדין לטפל בעובד בצורה המיטבית ביותר לצורך קבלת פיצוי מירבי.

ראשית, על העובד ליידע את המעסיק באופן מיידי על קרות התאונה ולקבל מן המעסיק את המסמכים הרלוונטיים חתומים על ידו עבור הביטוח הלאומי.

שנית, יש לתעד את האירוע לפרטיו, החל באילו נסיבות ארע וכלה בצילום הגורם לתאונה. במידה והיו עדים לתאונה – יש לרשום את פרטיהם.

וכמובן – תיעוד רפואי. הגם אם מדובר בתאונה קלה יש לפנות לגורמים רפואיים ולשמור בקפידה על המסמכים הרפואיים המתעדים את מצבו של העובד.

במקרה שהייתם מעורבים בתאונת עבודה, אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו– משרד עורכי הדין שלמה לוי, המתמחה בתאונות עבודה. ניסיוננו רב השנים מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ולהביא לקבלת הפיצוי לו הם זכאים בגין תאונות העבודה.

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות הטלפון, על ידי שליחת מייל או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות ונחזור אליכם בהקדם.