נדבקתי בקורונה במקום העבודה, האם אוכר כ"נפגע עבודה" במוסד לביטוח לאומי?

נדבקתי בקורונה במקום העבודה, האם אוכר כ"נפגע עבודה" במוסד לביטוח לאומי?

מאת עו"ד יעל חמאמה גוטפריד

במספר מקרים שהובאו בפני בתי המשפט השונים, הידבקות בוירוס, חיידק או בנגיף בעבודה אכן הוכרה כפגיעה בעבודה, אולם נשאלת השאלה מתי המוסד לביטוח לאומי יכיר בהידבקות במחלה כ"פגיעה בעבודה", וכיצד להוכיח כי הפגיעה אכן נגרמה במסגרת העבודה.

עד היום, טרם הובאו בפני בתי המשפט מקרים בהם נדרש המוסד לביטוח לאומי להכיר בהידבקות במחלת הקורונה כ"פגיעה בעבודה", אולם נוכח ההכרה במקרים שונים אחרים, של הידבקות במקום העבודה בוירוס, חיידק או נגיף כלשהו, ניתן ללמוד כיצד לנהל נכון תביעה להכרה בעניין זה.

נדבקתי בקורונה במקום העבודה, האם אוכר כ"נפגע עבודה" במוסד לביטוח לאומי?

סעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי קובע, שתאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודה, רואים אותה גם ככזו שנגרמה עקב העבודה, כל עוד לא הוכח אחרת.

במקרים מסויימים, בהם היה גורם חיצוני משמעותי שהוביל לפגיעה, ושאינו קשור לעבודה, אזי המקרה לא יוכר כתאונת עבודה במצב בו השפעת העבודה היתה פחותה משמעותית ביחס לגורמים אחרים.

כלל זה יש להחיל גם במקרים בהם מדובר על פגיעה שאינה "פציעה" או חבלה חיצונית הנראית לעין, אלא מחלה.

בהתאם לפרסומי המוסד לביטוח לאומי, עובדים שנדבקו בנגיף הקורונה במקום עבודתם יוכרו כ"נפגעי עבודה", אולם המוסד לביטוח לאומי יוצא מנקודת הנחה כי מרבית ההדבקויות בנגיף הן בשעות הפנאי, בבית או מחוצה לו.

עקב נקודת הנחה זו של המוסד לביטוח לאומי, הוא דורש רמת סבירות גבוהה שאכן ההידבקות נגרמה במסגרת מקום העבודה, ולא בשעות הפנאי.

רמת הסבירות הגבוהה אותה דורש המוסד לביטוח לאומי, דורשת מהנפגע ליצר אסמכתאות שונות על מנת להוכיח שאכן מקור ההידבקות הוא במקום העבודה, ו/או כתוצאה מן העבודה, ולא בשעות הפנאי.

לכן, ועוד טרם פניה למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה כנפגע עבודה בשל הידבקות בנגיף הקורונה, יש לפעול על מנת לאסוף אסמכתאות, לשם הוכחה כי ההידבקות אכן נגרמה במסגרת העבודה ולא בנסיבות אחרות.

הגשת תביעה להכרה כנפגע עבודה בשל ההידבקות בנגיף הקורונה עשויה לארוך זמן ממושך יותר מאשר הגשת תביעה בשל פגיעות אחרות, וזאת מאחר ויש להשקיע זמן רב ומחשבה מרובה לעניין אילו ראיות ומסמכים יש לצרף על מנת להוכיח את מקור ההידבקות.

כבר בשלב הכנת החומר והגשת התביעה להכרה, יש לבחון גם את סיבוכי המחלה ולפעול לשם הוכחתם כקשורים להידבקות במחלה, וזאת באמצעות מסמכים רפואיים תומכים.

במקרים מסוימים, יהיה צורך בהגשת חוות דעת רפואית שתתמוך בטענה כי אותם הסיבוכים הם כתוצאה מקשר ישיר להידבקות, ולכל הפחות הוחמרו (במקרים של גורמי סיכון שונים, מחלות רקע, ועבר רפואי) עקב ההידבקות.

יש לשים לב, כי נדרש שבמסמכים הרפואיים יובא הקשר הישיר להידבקות במקום העבודה.

יצויין, כי במסגרת הפניה למוסד לביטוח לאומי יש להעביר שאלון המיועד למעביד, אשר הוכן על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת על מנת שיאשר כי אכן מוקד ההדבקה היה במסגרת העבודה.

בנוסף חשוב לבחון האם היו נדבקים ו/או חולים נוספים במקום העבודה. מענה על השאלון למעביד והעברת פרטיהם של נדבקים נוספים יעזרו לבסס את התביעה להכרה כנפגע עבודה.

לשאלות נוספות ויעוץ אישי בענייני הכרה כנפגע בעבודה ותאונות עבודה, אנא צרו קשר עם משרדנו.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ומהווה המלצות כלליות בלבד. לקבלת  ייעוץ ספציפי בהתאם למקרה הפרטני יש לפנות למשרדנו.