תביעות רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואית

מהי בעצם רשלנות רפואית?

לא כל נזק אשר נגרם לאדם עקב הטיפול הרפואי שקיבל ייחשב אוטומטית לרשלנות רפואית ויש להבין כי המושג "רשלנות רפואית" הינו רחב ובעל ניואנסים רבים ומגוונים.

באופן כללי ניתן לומר כי המבחן לקיומה של רשלנות רפואית, הוא סטייה מאמת המידה והזהירות שניתן לצפות מרופא סביר.

הכוונה היא לכל טיפול רפואי, זה או אחר, אשר ניתן ו/או סופק למטופל באופן לקוי תוך אי נקיטת אמצעי זהירות, או תוך ביצוע (או הימנעות מביצוע) פעולה בחוסר מיומנות או הזהירות הראויים שצוות רפואי או רופא סביר אחר היו פועלים על פיהם וכתוצאה מכך ניזוק המטופל, וזאת החל ממקרים קלים וכלה בפטירת המטופל.

כאמור, מנעד המקרים בהם התנהלות הצוות הרפואי, או לחלופין, הימנעות מפעולה זו או אחרת בעניין אותו המטופל תיחשב לרשלנות – הינו רחב ביותר. ייתכן ויהיה מדובר בקבלת החלטה או אבחנה רפואית שגויה לגבי מהות הטיפול הרפואי, במתן טיפול שגוי הן מבחינת ההליך הרפואי והן מבחינת התרופות בהן יטופל המטופל, ואף בביצוע טיפול או הליכים רפואיים להם המטופל לא היה זקוק מלכתחילה, או, אף גרוע מכך, המטופל יידרש להליכים רפואיים אחרים ונוספים בעקבות ההליכים השגויים שבוצעו.

חשוב לציין, כי תביעת רשלנות רפואית רלוונטית בכל אחד משלבי הטיפול הרפואי, החל משלב האבחון, דרך שלב הטיפול ואף עלולה להימשך תקופה ארוכה מכך וזאת כתוצאה ישירה מן הנזקים שנגרמו למטופל בעקבות הטיפול הלקוי.

תביעות רשלנות רפואית

המבחנים בהם יש לעמוד לצורך הוכחת עוולת הרשלנות הרפואית:

הפסיקה והתקדימים הרבים הקיימים כיום, יצקו תוכן רחב לעוולת הרשלנות ולאור העובדה כי כל מקרה הינו יחיד ומיוחד מומלץ בשלב הראשון להיוועץ בעורכי דין העוסקים בתחום הרשלנות הרפואית, להם הידע והניסיון המוכח בתחום.

יחד עם זאת ניתן לציין, כי על מנת להגיע לפתחו של בית המשפט בגין עוולת הרשלנות יש לעמוד במספר תנאי מצטברים, והם:

  1. יש להראות כי המטפל הפר את חובת הזהירות שלו כלפי המטופל בכך שלא טיפל בו במיומנות הראויה ו/או לא נקט באמצעי הזהירות הראויים והמקובלים המצופים מגורם מקצועי בהתאם לסטנדרטים הידועים בתחום.
  2. יש להוכיח כי נגרם נזק למטופל כתוצאה מהטיפול הלקוי או אי הטיפול הראוי.
  3. יש להצביע על קיום קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין הטיפול הרשלני (הפרת חובת הזהירות) לבין הנזק, וכן להצביע כי היה על המטפל לצפות מראש את הנזק שייגרם למטופל.

תהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית:

בשלב הראשון וכאמור יש להיוועץ בעורך דין מומחה בניהול תביעות רשלנות רפואית, על מנת להבין את התהליך והאפשרויות המשפטיות העומדות לרשות המטופל.

בשלב השני, יש לדאוג לאיסוף קפדני של כלל החומר הרפואי הרלוונטי וזאת על מנת לברר את השתלשלות העובדות וזיהוי הליקויים בטיפול הרפואי ע"מ לבסס את הוכחת הרשלנות ולאפשר עריכת חוות דעת מומחה מטעם המטופל. חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה מהווה את הבסיס לתביעת רשלנות רפואית.

לעניין יתר השלבים ובדיקת זכאותכם להגיש תביעות רשלנות רפואית הנכם מוזמנים לפנות אל שלמה לוי משרד עורכי דין לצורך קביעת פגישת ייעוץ והמשך טיפול מקצועי ע"י עורכי דין בעלי הנסיון בתחום אשר במשרדנו.