זכרון דברים

זכרון דברים למכירת דירה

רבים נוטים לחשוב כי חלק מעסקאות למכירת או רכישת דירה כוללות לרוב חתימה על זכרון דברים, המשמש כהסכם מקדים בין הצדדים לעסקה, טרם החתימה על החוזה הסופי. נקבע כי לזכרון הדברים קיימת תקפות משפטית, ועל כן יש חשיבות רבה לאמור בו ולאופן ניסוחו. 

המלצתנו היא – אין לחתום על זכרון דברים.

מהו זכרון דברים?

רכישה או מכירה של דירה, הן על פי רוב העסקאות בעלות הערך הכלכלי הגבוה ביותר בחייו של אדם. לאור המורכבות שבעריכת הסכם מכר, ומפאת רצונם לראות את העסקה כ"סגורה", לעיתים נוהגים צדדים לחתום על זכרון דברים המתפקד כהסכם "מקדים" לחוזה. 

מסמך זכרון הדברים עלול לכלול פרטים מהותיים הנוגעים לעסקת המכר, וביניהם: פרטים אישיים של הצדדים לעסקה, דוגמת שם, תעודת זהות וכתובת מגורים; פרטים מזהים של הנכס – מס' גוש, חלקה, עיר ורחוב; וכן פרטים הקשורים לעסקה עצמה, לרבות מחיר העסקה, מועדי התשלום, אופן התשלום, מועד מסירת החזקה וכיוצ"ב. 

זכרון דברים למכירת דירה

מהן הנפקויות של חתימה על זכרון דברים?

את חשיבותו הרבה של זיכרון הדברים ניתן ללמוד מפרשת רבינאי נ' שקד, שם התגלתה מחלוקת בין שני צדדים לעסקת מכר. הגם שחוזה מכר לא נחתם בין הצדדים, נחתם זיכרון דברים, דמי קדימה שולמו, ואף נקבע מועד לחתימת החוזה והתשלומים הבאים. 

בפסק הדין, נדון משקלו המשפטי של זכרון דברים. השופטים העלו שתי גישות ביחס לכך – הראשונה, דוגלת בכך שזיכרון דברים הוא שלב במשא ומתן בין הצדדים ותו לא. הגישה השנייה, עומדת על כך שצדדים שחתמו על זיכרון דברים סיימו את שלב המשא ומתן והגיעו לכדי הסכם, אשר מתבטא בעריכת זיכרון הדברים.  

נקבע, כי זיכרון דברים ייבחן לפי אמות מידה של האדם הסביר, כאשר אם זיכרון הדברים כולל את התנאים היסודיים לעסקה (דוגמת מחיר, מועדי תשלום וכדומה) – עולה כי השתכלל קשר משפטי מחייב בין הצדדים, ובשל זיכרון הדברים, העסקה תיאכף על ידי בית המשפט. 

חשיבותו של ליווי משפטי לפני חתימה על זכרון דברים

לאור הנפקויות הרבות שיש לחתימה על זכרון דברים, אשר כאמור – מהווה חוזה משפטי לכל דבר ועניין, אנו מדגישים כי אין לחתום על זכרון דברים, המלצתנו היא להיעזר בשירותי עורך דין לרכישת דירה, המכיר ומתמחה בדיני מכירת דירה ובכך לנהל את הליך המכירה באופן מקצועי ובצורה שלא משתמעת לשתי פנים, כל זאת על מנת לקדם את עסקת מכירת הדירה ולמנוע טעויות שעלולות לגרום להפסדים כלכליים רבים.  

היה ואתם עומדים לפני רכישת או מכירת דירה, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו – שלמה לוי משרד עורכי דין ונוטריון. למשרדנו ניסיון רב בניסוח ועריכת הסכמי זיכרון דברים, באמצעותו אנו מספקים שירות מקצועי ללקוחותינו ומוודאים את מיצוי זכויותיהם עד תום. 

אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון, על ידי שליחת דואר אלקטרוני או באמצעות מילוי פרטיכם בטופס ההתקשרות, ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.