nezikin

נזיקין וביטוח

 • תביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות בבתי ספר וגני ילדים, תאונות בשטחים ציבוריים, תאונות ספורט, תאונות כלליות שונות כגון בחנויות, בבתי מלון ועוד, פגיעות ממעשי תקיפה, נשיכות כלבים, מוצרים פגומים ועוד.
 • תביעות פיצויים בגין נזקי רכוש מצד שלישי כולל נזקי רכב, דירות ועסקים.
 • תביעות פיצויים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.
 • תביעות ביטוח לפי פוליסות ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות כולל ביטוח נכות מתאונה וביטוח אבדן כושר עבודה.
 • תביעות ביטוח לפי פוליסות ביטוח רכוש, רכב, דירות, עסקים ועוד.
 • ייצוג נתבעים שאינם מבוטחים בתביעות נזקי גוף ונזקי רכוש.

bitoah

ביטוח לאומי

 • ייצוג תובעים בועדות הרפואיות
 • הליכי ערעור כנגד המוסד לביטוח לאומי בביה”ד לעבודה ובועדות הרפואיות.
 • ייצוג תובעים בתביעות להכרה בתאונות עבודה.

mekarkein

מקרקעין

 • הסכמי מכר, הסכמי שיתוף, הסכמי קומבינציה.
 • ייצוג מוכרים וקונים בעסקאות מכר יד ראשונה ויד שניה כולל העברות ללא תמורה.
 • העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות.
 • צווי מניעה ותביעות הצהרתיות בנוגע לבעלות בקרקעות ונכסים אחרים.
 • ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית כולל תמ”א 38.
 • טיפול בדיווחים והשגות למיסוי מקרקעין.

maamad

מעמד אישי

 • ייצוג תובעים ונתבעים בהליכי גירושין בביהמ”ש לענייני משפחה, בבתי הדין הרבניים ובבתי הדין השרעים.
 • ייצוג וליווי תובעים ונתבעים בהליכי ישוב סכסוך בביהמ”ש לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים.
 • מזונות, משמורת ילדים, חלוקת רכוש, הסכמי ממון, ידועים בציבור, מניעת אלימות במשפחה, צווי הגנה והרחקה, התרת נישואין.
 • טיפול בהליכי אימוץ ילדים ובמקרים בהם מעורב משרד הרווחה.

minaali

צוואות וירושות

 • עריכת צוואות (אפשרות ל”שירות עד הבית” במקרים מיוחדים ובמידת הצורך).
 • בקשות למתן צו קיום צוואה.
 • בקשות למתן צו ירושה.
 • ייצוג בהליכי התנגדויות לבקשות למתן צווי קיום צוואה וצווי ירושה.
 • ניהול עזבון.

minaali

אפוטרופסות

 • בקשות למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש
 • ייצוג בבקשות שונות לביהמ"ש בענייני אפוטרופסות

minaali

יפוי כח מתמשך

 • עריכת יפוי כח מתמשך
 • עורכי הדין שלמה לוי ויעקב לוי מוסמכים מטעם משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי לערוך יפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון עפ"י החוק.

ezrahi

משפט אזרחי

 • ייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות וכספיות שונות.

hozim

חוזים

 • עריכת הסכמי מכר, הסכמי שכירות, הסכמי עבודה, הסכמי התאגדות, הסכמי שותפות והסכמי מיזמים עסקיים שונים.

avoda

דיני עבודה

 • ייצוג תובעים ונתבעים בתביעות פיצויי פיטורים, שכר עבודה וזכויות סוציאליות שונות.
 • ייצוג קבוצות עובדים במקרים של פירוק חברה או פשיטת רגל של מעביד כולל הגשת בקשה לפירוק החברה או לפשיטת רגל של המעביד לצורך הגשת תביעות לקבלת הפיצויים מהביטוח הלאומי.

havarot

חברות, שותפיות ועסקים

 • רישום חברות כולל עריכת המסמכים הדרושים, רישום החברה במשרדי רשם החברות, עריכת החלטות אסיפת בעלי מניות ו/או דירקטוריון החברה בדבר מינוי רו”ח, פתיחת חשבון בנק, זכויות חתימה וכו’. אנו מתחייבים לבצע את הליך רישום החברה תוך 2 ימי עסקים.
 • ביצוע פעולות שונות ברשם החברות, לרבות שינויים בתקנון חברה, שינוי שם חברה, הקצאת מניות, העברת מניות ועוד.
 • הליכי פירוק חברה מרצון.
 • עריכת הסכמי מייסדים להקמת חברה, הסכמי שותפות והסכמי מיזמים עסקיים שונים.
 • ייעוץ, טיפול וייצוג שוטף לחברות, שותפויות ועסקים. לאור עיסוק משרדנו בתחומים מגוונים, אנו מעניקים ליווי וייעוץ משפטי מקיף לחברות ועסקים, כולל: ייצוג כללי של העסק, ייצוג בערכאות משפטיות שונות, ייצוג בתביעות נזיקין, רישום חברות, עריכת פרוטוקולים, ביצוע פעולות שונות ברשם החברות, עריכת הסכמי מייסדים להקמת חברה, הסכמי שותפות והסכמי מיזמים עסקיים שונים, משלוח מכתבי התראה, טיפול בגביה לרבות הליכי הוצל”פ, ייעוץ בדיני עבודה, עריכת הסכמי עבודה, ייצוג בתביעות עובדים בביה”ד לעבודה.

lapoal

הוצל”פ ופש”ר

 • ייצוג זוכים בהליכי גביה בהוצל”פ לרבות פסקי דין, שיקים ושטרות שונים.
 • ביצוע הליכי גביה באמצעות קבלנים מורשים.
 • ייצוג חייבים בהליכי הוצל”פ, לרבות הסדרי תשלום חובות, בקשות לאיחוד תיקים ועוד.
 • ייצוג בהליכי פש”ר.

minaali

משפט מנהלי

 • ייצוג בעניינים מנהליים לרבות תביעות ועתירות בבתי המשפט לעניינים מנהליים ובבג”צ.
 • עתירות מנהליות מול רשויות מקומיות ורשויות שלטוניות.
 • עתירות בענייני חוקי עזר עירוניים, הסדרת מעמד אזרחי בישראל, הליכי תכנון ובניה ועוד.

bnia

תכנון ובניה

 • ייצוג נאשמים בהליכי תכנון ובניה מול רשויות מקומיות.
 • ייצוג בהליכי התנגדויות לבקשות להיתרים שונים בועדות לתכנון ובניה.

taabora

תעבורה

 • ייצוג נאשמים בבתי המשפט לתעבורה.

notorion

נוטריון

 • משרדנו נותן שירותי נוטריון כולל תרגומים בשפות עברית, אנגלית, פורטוגזית וערבית.