משמורת בימי קורונה

מאת עו"ד רונן סימון


הואיל והתקופה האחרונה אינה ככל הימים הרי שמתעוררות מספר שאלות שעיקרן בהסדרי השהייה בין הורים פרודים וגרושים:

ראשית, ככלל מנחה הרי שיש לדאוג לטובת הקטינים ומוצע לכל אחד ואחת מכם ומכן לשנות את דרך החשיבה, לשים מחלוקות בצד ולנסות לבוא בדברים ביניכם ולו למען טובת הילדים ע"מ להתאים את הדרך לשמירת וחיזוק הקשר של הילדים עם כל אחד ואחת מכם.

קיימת חשיבות רבה לנסות ולקיים את הסדרי השהייה והראייה בין הילדים וכל אחד מההורים, יש בכך כדי להפחית מהלחץ הרובץ על הילדים גם כך.

עניין הסדרי השהייה והמעבר של הילדים בין ההורים זכה להתייחסות מיוחדת במסגרת ההוראות ותקנות שעת החירום ונקבע במפורש כי מותר לצאת מ"הבידוד / ריחוק" לצורך: "העברת קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני"

לעניין זה הרשו לי להמליץ כי הורה שיוצא מביתו לצורך העברת הקטין אל בית ההורה השני או לחילופין לקבלתו של הילד רצוי כי יחזיק עמו עותק מהחלטת בית המשפט /בית הדין הרבני/ ההסכם המאושר וזאת לצורך הצגתו בפני הרשויות (משטרה/צבא) אם יידרש לכך. הדבר יכול לחסוך עוגמת נפש רבה ואי נעימות גם עת הילדים עמכם ברכב.

המלצת רשויות הרווחה היא כי במקרה בו אחד מההורים חויב בבידוד מתוקף הוראות משרד הבריאות (חשיפה לחולה מאומת, מחלה חס וחלילה או כל נסיבה דומה המחייבת בידוד על פי החוק והתקנות לשעת חירום) אזי ישהה הקטין בבית ההורה השני עד להחלמת ההורה השני או סיום תקופת הבידוד על פי דין.

אבהיר כי האמור לעיל אף נכון לשיטתי גם עת מי מבני משפחת ההורה השני נתון בבידוד, או בן הזוג החדש, ילדים אחרים של ההורה וכדומה שהרי בריאות הילד וטובתו מעל הכל!!!

מוצע כי תשקלו שינוי זמני של הסדרי השהייה בהסכמה כדי למעט ביציאה מהבית לצורך העברת הקטינים מבית הורה אחד לשני.

במקרה בו לא מתאפשר קיומם של הסדרי ראייה ושהייה יש חובה להבטיח קשר בין הקטין וההורה השני ולו באמצעות תקשורת אלקטרונית חזותית (ככל הניתן) למשל אפליקציות ייעודיות כגון zoom, וואטסאפ, facetime וכיוצ"ב אמצעים.

אם יוחמרו הגבלות התנועה באופן שימנע בעתיד תנועה ובאופן שלא יאפשר את קיום ההסדרים אזי יש לאפשר לקטין קשר רציף עם ההורה השני לכל הפחות בימים ובמועדים שבו אמור היה הקטין לשהות עם ההורה השני ובאופן שיאפשר לקטין קשר עצמאי, ללא פיקוח כך שכל אחד מההורים יוכל לקיים קשר חופשי עם ההורה השני (אציין כי תיעוד שיחות שכאלו יכול ויהווה פגיעה בפרטיות שייתכן וייאכף אם לא כעת אזי בחלוף תקופת החירום).

הכלל המנחה הינו טובת הילד ושיתוף פעולה אולם אם לא תצליחו להגיע לכדי הסכמות ניתן לפנות אל בתי המשפט ובתי הדין הממשיכים לפעול תחת הגבלות ובעניינים דחופים.

אציין כי האמור הינו בגדר המלצות כלליות ובלבד כמובן כל מקרה לגופו ובמידת הצורך יש להתייעץ

משרדנו עומד לרשותכם להתייעצות בכפוף למגבלות בטלפון 03-7528182
נשמח להמשיך ולעמוד לשירותכם בימים קשים מורכבים ומאתגרים אלו כבכל יום ויום.

בברכת בריאות לכולם וחג פסח שמח וכשר!!!

 

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה