מהי תביעת נזיקין?

תביעת נזיקין

מהי תביעת נזיקין?

כאשר נתקלים במושג "תביעת נזיקין", יש להבין כי המדובר במגוון רחב של סוגי תביעות המוגשות בעטיים של נזקים שנגרמים מסיבות שונות, הן נזקים גופניים והן נזקים לרכוש.
תביעות נזיקין נפוצות בגין נזקי גוף הן תביעה בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת עבודה, נפילה בשטח רשות מקומית, תאונה שאירעה לתלמיד במוסד חינוכי, או פגיעה גופנית שנגרמה עקב רשלנות רפואית, תביעות בגין נזקי רכוש נפוצות הנן תביעות בגין נזק רכוש שנגרם לרכב כתוצאה מתאונה, או נזק שנגרם לדירה עקב הצפה או נזילה. כל אלה דוגמאות וקיימות ועוד תביעות רבות אחרות בגין נזק אשר נגרם לאדם או לרכושו.

אירועים מסוג זה, ועוד רבים אחרים, עלולים להקים עילה להגשת תביעות נזיקין, כאשר המשותף לכולן הוא שאירע נזק בשל רשלנותו של אחר ואותו אחר אחראי בדין לפצות את הניזוק. במסגרת תביעה נזיקית נתבעים פיצויים, הן ממוניים ולעיתים אף לא ממוניים, בגין נזקי התובע. 

מהי תביעת נזיקין?

חובת ההוכחה בתביעות נזיקין:

על מנת שאדם שניזוק יוכל להוכיח לבית המשפט כי אכן נגרם לו נזק על ידי המזיק, עליו לדאוג לתיעוד מקיף של אירוע הנזק המתואר, החל באילו נסיבות התרחש וכלה בצילום הגורם לתאונה במידה וניתן. כמובן ובמידה לאירוע הנזק היו עדים יש לתעד את פרטיהם.

בנוסף, על הניזוק לדאוג לכלל המסמכים הרפואיים בגין אירוע הנזק אשר להם חשיבות גבוהה ביותר בקביעת גובה הפיצויים אותם הניזוק יהיה זכאי לקבל ו/או בקביעת אחוזי הנכות במידה ויגיעו לו. 

בתביעות נזיקין יש להוכיח את האירוע עליו מבוססת התביעה ברמה של 51%, מה שקרוי בעגה המשפטית – מאזן ההסתברויות ויש לשכנע את בית המשפט שהכף נוטה לטובת הניזוק במובן זה שיש להטיל אחריות על המזיק. 

יחד עם זאת, יש לזכור כי לכל כלל יש יוצא מן הכלל ולכן עם קרות אירוע הנזק מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בכלל רזי החקיקה והפסיקה ולו ניסיון מוכח בתביעות נזיקין וזאת על מנת להבטיח לתובע את מלוא הפיצויים המגיעים לו בגין האירוע.

הסעדים בתביעות נזיקין:

הפיצוי הכספי הוא הסעד העיקר בדיני הנזיקין ומטרת העל שלו היא כמובן להשיב את התובע הניזוק למצב שהיה בו לולא התרחש אירוע הנזק. גובה הפיצוי נפסק בדרך כלל בהתאם לראשי נזק עיקריים המתחלקים לשניים:

  1. נזק לא ממוני – נזק אשר לא בא לידי ביטוי בחסרון כיס והכולל בתוכו לרוב פיצוי בגין קיצור תוחלת החיים כתוצאה מקרות האירוע, או כאב וסבל של הניזוק בעקבות קרות הנזק. 
  2. נזק ממוני – המדובר בפיצוי כספי הטומן בחובו חישוב הפסדי השתכרות, הוצאות, תשלום בגין סיוע מצדדי ג', הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד ועוד הוצאות אחרות אשר נגרמו או ייגרמו בעתיד לניזוק כתוצאה מאירוע הנזק.

במידה ונגרם לכם או לרכושכם נזק זה או אחר, אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו לקבלת ליווי מקצועי לגבי תביעת נזיקין. נסיוננו רב השנים בתחום מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ולהביא לקבלת הפיצוי הגבוה ביותר בגין תביעות הנזיקין השונות.

ייתכן ויעניין אתכם גם: תביעת נזיקין נגד עיריה