עורך דין לתאונות דרכים

תאונת דרכים

מאת עו"ד יעקב לוי


עו"ד תאונות דרכים: הקדמה

מחפשים מידע על עו"ד לתאונות דרכים? להלן מידע בסיסי ועצות מעשיות ע"מ להקל עליך, הנפגע, את ההתנהלות לאחר פגיעה בתאונת דרכים, להבין את זכויותיך העיקריות ולהנחות אותך לגבי המידע והמסמכים הדרושים למימוש זכויותיך ע"מ להגדיל את סיכוייך לקבל את הפיצויים המקסימאלים עבור מלוא נזקיך, שיאפשרו לך להשתקם ולהמשיך במסלול החיים.

יודגש כי העצות המובאות להלן הנן בסיסיות וראשוניות ואינן מהוות תחליף לייעוץ מקיף ומקצועי עם עו"ד לתאונות דרכים בהתייחס למקרה הספציפי תוך בחינת נסיבות הפגיעה על כל היבטיה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה באמצעות פגישת ייעוץ אישית במשרדנו, טלפונית או באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת ללא כל התחייבות מצידך.

עו"ד תאונות דרכים

עורך דין תאונות דרכים

מי זכאי לפיצוי?

נוסע, נהג, או הולך רגל, שנפגע בתאונת דרכים, בה היה מעורב כלי רכב מנועי לרבות רכבות, טרקטורים ומכונות ניידות שונות זכאי לפיצויים עבור נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה וזאת עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.

במקרים מסויימים, גם בן משפחה שניזוק נפשית עקב פגיעת קרובו בתאונה, זכאי לפיצויים.

את מי עלי לתבוע?

עפ"י החוק, בעל הרכב, או המחזיק ברכב, או הנוהג בו, חייב לבטח את השימוש שנעשה ברכב. ביטוח זה מכסה את נזקי הגוף הנגרמים כתוצאה מהשימוש ברכב ועל כן הוא מכונה בשם "ביטוח חובה".

▪️ אם נפגעת כנהג ברכב, עליך לתבוע את הפיצויים המגיעים לך מחב' הביטוח שביטחה בביטוח "חובה" את הרכב בו נהגת בעת התאונה.

▪️ אם נפגעת כנוסע ברכב, עליך לתבוע את הפיצויים המגיעים לך מחב' הביטוח שביטחה בביטוח "חובה" את הרכב בו הוסעת בעת התאונה.

▪️ אם נפגעת כהולך רגל, עליך לתבוע את הפיצויים המגיעים לך מחב' הביטוח שביטחה בביטוח "חובה" את הרכב שפגע בך בעת התאונה.

▪️ במידה ונפגעת כנוסע או כהולך רגל מרכב שאיננו מבוטח, או במידה ונפגעת כהולך רגל מרכב שפרטיו אינם ידועים, קיימת זכאות לפיצוי מקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, הידועה בשם "קרנית".

▪️ במידה ונפגעת כנהג ברכב שאיננו מבוטח, וידעת על כך, אינך זכאי לפיצויים מ"קרנית" ובמקרה כזה יש לבדוק אפשרות תביעה ממבטחת הרכב הפוגע, עפ"י פקודת הנזיקין ולא מכח ביטוח ה"חובה" בתנאי שניתן להוכיח את אשמתו של נהג הרכב הפוגע בתאונה. בעניין זה יש לפנות לייעוץ עם עורך דין תאונות דרכים בעל ניסיון עפ"י המקרה הספציפי.

יודגש כי התביעה מכח ביטוח ה"חובה" אינה שוללת את הזכות לתבוע עפ"י פוליסות ביטוח פרטיות למיניהן כגון ביטוח תאונות אישיות וביטוח חיים עם נספחי ביטוח נכות מתאונה וביטוח אובדן כושר עבודה.

במידה ויש ברשותך פוליסה שכזו, תוכל לתבוע גם מכוחה בנוסף לתביעה מכח ביטוח ה"חובה".

אני אשם בתאונה. האם אני זכאי לפיצוי?

ודאי. עפ"י החוק, הנך זכאי לפיצוי בגין פגיעתך בתאונה אף אם התאונה אירעה באשמתך וזאת עפ"י ביטוח ה"חובה".

שאלת האשמה בתאונה יכולה להיות רלבנטית במקרים מסוימים, בהם אין כיסוי ביטוחי ולגבי אלו יש לפנות לקבלת ייעוץ מפי עו"ד תאונות דרכים במקרה הספציפי.

נפגעתי בתאונת דרכים. מה עלי לעשות? כיצד עלי לפעול?

להלן מידע, פרטים והוראות בדבר אופן ההתנהלות לאחר פגיעה בתאונת דרכים:

רישום פרטי המעורבים בתאונה

יש לרשום את פרטי הנהגים המעורבים בתאונה, לרבות שמות ומס' ת.ז., פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה לרבות סוג ומס' רישוי ופרטי הביטוח לרבות שם חב' הביטוח ומס' הפוליסה של כל אחד מכלי הרכב המעורבים בתאונה. במידה וקיימים עדים לתאונה, רצוי לרשום את פרטיהם.

קבלת טיפול רפואי ראשוני

נפגע תאונת דרכים זכאי לקבל טיפול רפואי ראשוני ע"י צוות מד"א בזירת התאונה ובמידת הצורך פינוי באמצעות אמבולנס מד"א לבית החולים. עלות הטיפול והפינוי מכוסה ע"י חב' הביטוח.

לצורך זה – שמור על החשבון שקיבלת והעבר אותו אל עורך דין תאונות דרכים ע"מ שידאג להעבירו לחב' הביטוח לצורך תשלומו ישירות, או, במידה ושילמת את החשבון, העבר אותו אל עו"ד תאונות דרכים ע"מ שיטפל בקבלת החזר ההוצאה מחב' הביטוח.

עליך לפנות, בהקדם האפשרי, לקבלת טיפול רפואי בחדר המיון של בית החולים הקרוב למקום התאונה.

מומלץ לפנות לבדיקה בכל מקרה של פגיעה בתאונת דרכים, גם אם נראה בשלב ראשון כי המדובר בפגיעה קלה, שכן לעיתים קרובות הפגיעה מורגשת רק בחלוף מס' שעות או אף למחרת היום.

במידה ולא פנית לטיפול רפואי מיד לאחר התאונה, מומלץ לעשות כן מוקדם ככל האפשר.

הוצאות הטיפול הרפואי בביה"ח, לרבות אשפוז במידה ונדרש, מכוסות ע"י חב' הביטוח. חשבון הטיפולים מועבר ע"י ביה"ח ישירות לחב' הביטוח עפ"י הפרטים באישור המשטרה, כפי שיוסבר להלן.

עם קבלתך בחדר המיון, עליך לציין כי המדובר בפגיעה בעקבות תאונת דרכים. יש להקפיד להזכיר ולתאר את כל הפגיעות והכאבים מהם הנך סובל.

יש להקפיד לאסוף את כל המסמכים המתעדים את הטיפול הרפואי.

עורך דין תאונות דרכים

עורך דין תאונות דרכים – דע את זכויותך

מסירת דווח למשטרה 

יש לפנות למשטרה מוקדם ככל האפשר ע"מ לדווח על התאונה ולקבל אישור המפרט את תאריך התאונה, מקום התאונה, פרטי כלי הרכב המעורבים, פרטי הביטוח, פרטי הנהגים המעורבים ופרטי הנפגעים בתאונה.

בהמשך יש להעביר העתק מאישור המשטרה לביה"ח בו קיבלת טיפול רפואי ע"מ להסדיר את כיסוי עלות הטיפול הרפואי ישירות ע"י חב' הביטוח.

את אישור המשטרה יש להעביר גם אל עו"ד תאונות דרכים, ע"מ שיעבירו לחב' הביטוח עם תחילת הטיפול בתביעתך.

המשך הטיפול הרפואי

לאחר שחרורך מחדר המיון או מאשפוז בביה"ח, ככל שנדרש, עליך להמשיך בקבלת טיפול רפואי במסגרת קופת החולים בה אתה חבר.

הנך זכאי לקבלת הטיפול הרפואי בעקבות תאונת הדרכים ללא תשלום.

ככל שיידרש טיפול רפואי שאינו נכלל ב"סל הבריאות", יש לדרוש התחייבות מחב' הביטוח כלפי קופת החולים (או כלפי מוסד רפואי אחר בו עליך לקבל את הטיפול) לכיסוי הוצאות הטיפול.

▪️לצורך זה עליך לקבל מסמך הפניה מהגורם המטפל ולהעבירו אל עו"ד לתאונות דרכים ע"מ שידרוש את ההתחייבות מחב' הביטוח.

▪️יש להקפיד להתלונן בפני הרופאים המטפלים על כל הפגיעות, הכאבים והמגבלות מהם הנך סובל ולקבל את הטיפול הרפואי בהתאם להמלצות הרופאים השונים.

▪️יש לקבל מהרופא המטפל הפניות לטיפול אצל רופאים עפ"י תחומי הפגיעה השונים, כגון אורטופד, נוירולוג, א.א.ג., פה ולסת, עינים ועוד.

▪️יתכן גם צורך בטיפול נפשי אצל פסיכולוג או פסיכיאטר במידה וקיימות תופעות חרדה, פחדים או תופעות נפשיות אחרות. יש להקפיד לאסוף את כל המסמכים המתעדים את הטיפול הרפואי אצל הרופאים, המכונים והמוסדות הרפואיים השונים.

▪️במידה והופנית לביצוע טיפולי פיזיוטרפיה, יש להקפיד על ביצוע הטיפולים ולקבל דו"ח סיכום טיפולי פיזיוטרפיה בסיום סדרת הטיפולים.

▪️יש להקפיד לאסוף אישורי מחלה במידה ואושרו ימי מחלה ע"י הרופא המטפל. אין צורך בחוו"ד של מומחה רפואי, שכן עפ"י החוק אין אפשרות להסתמך עליה בתביעה.

▪️יש לאסוף תעוד מלא ומקיף בדבר טיפול רפואי שקיבלת ולעניין זה – "כל המרבה הרי זה משובח". כל המסמכים הרפואיים שנאספו במהלך הטיפולים שקיבלת במוסדות הרפואיים השונים ישמשו בהמשך בסיס לבקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם ביהמ"ש.

▪️חוות הדעת של המומחה (או המומחים) מטעם בית המשפט מהווים בסופו של דבר בסיס לקביעת סכום הפיצויים עבור כאב וסבל, אבדן כושר השתכרות וראשי נזק נוספים. לכן, אם לא יהיה בידיך תיעוד רפואי מלא של מצבך הרפואי לרבות כל תלונותיך, מגבלותיך, תוצאות הבדיקות והאבחנות הרפואיות, יתכן שביהמ"ש לא יעתר לבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום מסויים או לחילופין שחוו"ד המומחה לא תשקף נכונה את מצבך, שכן התיעוד הרפואי מוצג בפני המומחה הרפואי הממונה ע"י ביהמ"ש ואמור לשמש בסיס לקביעותיו ולחוות דעתו.

▪️ככל שיהיה בידיך תעוד רפואי רב יותר, כך גוברים סיכוייך להוכיח את פגיעותיך הרפואיות ומגבלותיך. פגיעה בתחום כלשהוא שאין לגביה תיעוד רפואי שוטף, מרבית הסיכויים שתתקשה להוכיחה ולקבל עבורה פיצוי.

איסוף מסמכים נוספים לצורך התביעה

▪️יש להעביר אל עורך דין תאונות דרכים העתקים מאישור המשטרה, תעודת ביטוח החובה ורישיון הנהיגה במידה ונפגעת כנהג ברכב. יש להעביר לעוה"ד תיעוד בדבר השתכרות והכנסות. לגבי שכיר- תלושי שכר ל-6 חודשים לפני התאונה ולגבי עצמאי- שומות מס הכנסה לשנתיים שלפני התאונה ואישור רו"ח לגבי ההכנסות בשנת המס בה אירעה התאונה, ככל שעדיין אין לגביה שומה סופית.

▪️יש להקפיד לאסוף קבלות, לתעד ולרשום את ההוצאות השונות שנגרמו בעקבות התאונה, לרבות הוצאות נסיעה לקבלת טיפולים רפואיים, רכישת תרופות ואביזרים רפואיים, טיפולים רפואיים וטיפולי פיזיוטרפיה, צילומי רנטגן וכו' ככל שאלו אינם מכוסים ע"י קופ"ח. כמו כן יש לתעד הוצאות עבור עזרה מיוחדת בבית באם נדרשה.

תאונת דרכים במסגרת העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה

תאונה כזו נקראת תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. הנך זכאי לתבוע פיצויים ממבטח הרכב עפ"י ביטוח ה"חובה" וכן גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

שווי הגמלאות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי, מנוכה מהפיצויים המשולמים על ידי חב' הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח "חובה", כך שאין המדובר ב"כפל פיצוי".

עליך להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך טופס הודעה על פגיעה בעבודה ולצרף לו בין השאר תעודות אי כושר מתאימות. תהיה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום עבור תקופת אי הכושר המכונה "דמי פגיעה" עבור תקופה מקסימאלית של 3 חודשים.

בהמשך, תוכל לתבוע גמלת נכות מעבודה. במידה ותקבע לך נכות בשיעור העולה על 9%, תהיה זכאי למענק נכות חד פעמי, במידה ותקבע לך נכות בשיעור העולה על 20%, תהיה זכאי לקצבה חודשית.

לקביעת הנכות ע"י המוסד לביטוח לאומי משמעות רבה, שכן הנכות שנקבעת במוסד לביטוח לאומי מחייבת, במרבית המקרים, בתביעת הפיצויים ממבטחת הרכב.

קיימת חשיבות לעיתוי הגשת הבקשה לקביעת נכות במוסד לביטוח לאומי ועל כן אין להגיש בקשה לקביעת נכות מעבודה מבלי להתייעץ עם עו"ד לתאונות דרכים בעניין זה.

כסף כסף כסף – כמה מגיע לי?

כאמור לעיל, בתביעת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, להבדיל מתביעות נזיקין אחרות, גובה הפיצויים נקבע על בסיס אחוזי נכות הנקבעים עפ"י חוות דעת מומחים רפואיים שבית המשפט ממנה.

חוות דעתו של המומחה וקביעת אחוזי הנכות על ידו, מהווים כאמור בסיס לקביעת סכום הפיצויים עבור כאב וסבל, אבדן כושר השתכרות וראשי נזק נוספים.

סכום הפיצויים המגיע לנפגע נקבע עפ"י רכיבים שונים המכונים "ראשי נזק". ראשי הנזק העיקריים הינם:

כאב וסבל

ראש נזק זה מחושב עפ"י נוסחה מתמטית המורכבת משיעור הנכות הרפואית הצמיתה שנקבעה, גיל הנפגע ומס' הימים בהם היה הנפגע מאושפז.

הסכום המקסימאלי לפיצוי עבור כאב וסבל, עומד כיום ע"ס כ- 155,000 ₪. סכום זה מתעדכן מדי חודש עפ"י שיעור עלית המדד.

אובדן כושר השתכרות והפסדי שכר

הפסדי שכר מחושבים בדרך כלל לפי תקופת אי הכושר, שיעור הנכות שנקבעה לנפגע, השפעת והפגיעה והנכות על יכולת תפקודו של הנפגע בעבודה, גילו של הנפגע ומס' השנים שנותרו לו עד הגיעו לגיל פרישה.

החוק מגביל את גובה ההכנסה החודשית הנלקחת בחשבון כבסיס לחישוב הפסדי ההשתכרות וזו נקבעה על תקרה של שילוש השכר הממוצע במשק או בביטוח הלאומי, לפי הגבוה, כ- 25,000 ₪ כיום.

על פי הלכת "השנים האבודות", כפי שנקבעה לפני מס' שנים ע"י ביהמ"ש העליון, אדם שחייו קוצרו כתוצאה מתאונת דרכים, הוא או יורשיו, זכאים לפיצויים עבור אובדן היכולת להשתכר בשנים בהן קוצרו חייו.

הוצאות רפואיות

על פי חוק הבריאות, כל תושב ישראל, שנפגע בתאונה, זכאי לקבל טיפולים, עזרים, תרופות ואשפוזים חינם מקופת החולים בה הוא חבר. לפיכך, עבור כל אלה, הנפגע אינו זכאי לקבל פיצויים ממבטח הרכב.

לגבי טיפולים, עזרים, תרופות ואשפוזים, אותם הנפגע אינו זכאי לקבל מקופת החולים, למשל משום שהם אינם כלולים בסל הבריאות, כולל תשלום "השתתפות עצמית" לקופת החולים, זכאי הנפגע לפיצויים מבטח הרכב.

במקרים מסויימים, הנפגע זכאי גם לקבל מהמבטח פיצויים למימון טיפולים, עזרים, תרופות ואשפוזים פרטיים, כאשר רמתם של אלה כשהם מסופקים על ידי קופות החולים, אינה מספקת.

הוצאות עבור עזרת הזולת וסיעוד

הנפגע זכאי גם לפיצויים, שיעזרו לו להמשיך ולתפקד בעצמו ובסביבתו כפי שעשה לפני פגיעתו בתאונה. הכוונה להחזר הוצאות עבור עזרה בעבודות משק הבית, ניקיון, בישול, קניות, ליווי, הלבשה, רחצה, האכלה וכיוצ"ב, הכל בהתאם למצבו התפקודי של הנפגע בעקבות התאונה.

תביעה תאונת דרכים

הוצאות ניידות

הנפגע זכאי לכל הוצאות הנסיעה הנגרמות לו כתוצאה מהתאונה, לרבות עלות התאמת רכב לנכות במקרים מסויימים, שימוש בתחבורה ציבורית וכיוצ"ב הוצאות נחוצות בעקבות הפגיעה בתאונה.

הוצאות התאמת דיור

הנפגע זכאי להוצאות התאמת דיור לרבות בגין עזרים, מעליות, שינוי מקום מגורים וכיוצ"ב הוצאות אשר יוכחו כנחוצות בעקבות הפגיעה בתאונה.

הוצאות משפט

הוצאות שהוצאו בפועל לניהול ההליך המשפטי, כגון אגרת הגשת התביעה, שכר טרחת עורך דין לתאונות דרכים, נסיעות, שכר עדים וכיוצ"ב.

תשלומי ביניים עד לסיום המשפט – "תשלום תכוף"

עפ"י החוק, ניתן לדרוש מחב' הביטוח ואף לבקש מבית המשפט לפסוק לנפגע תאונת דרכים תשלום לכיסוי הוצאות לצרכי ריפוי הדרושים לנפגע וכן הוצאות המחייה שלו ושל בני משפחתו שפרנסתם עליו, במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר לו את מימונם.

תשלום זה נקרא עפ"י החוק "תשלום תכוף." סכום זה יקוזז מסכום הפיצויים שייפסקו לנפגע בסיום ההליך.

חוקרים מטעם חברת הביטוח

חברות הביטוח נוהגות להפעיל חוקרים מטעמן, על מנת לנסות ולדלות פרטים בנוגע למצבו של הנפגע לרבות מצבו הרפואי, התעסוקתי והמשפחתי ובנוגע לפרטי התאונה. על אף שחוקר חב' הביטוח יציג עצמו כמי שבא ע"מ "לעזור" לנפגע לקבל את הפיצוי המגיע לו, ולזרז את התהליך, הרי שמטרתו האמיתית היא ההפך מכך.

תפקידו של חוקר חב' הביטוח לשרת את האינטרס שלה, להכשיל את הנפגע ולגרום לכך שיקבל פיצוי נמוך ככל האפשר.

לצורך זה לא ירתע חוקר חב' הביטוח מסילוף דברי הנפגע, הוצאתם מהקשרם ועוד ועוד. חוקרים אלו נוהגים להקליט או לתעד את השיחה ללא ידיעת הנפגע ואחר כך משתמשים בדבריו כנגדו בשלב המשפט.

כמו כן מנהלים החוקרים מעקבים אחר הנפגע. המלצתנו – להמנע מכל מגע עם חוקרי חב' הביטוח, לא להפגש עמם, לא לשתף עמם פעולה ולא להשיב על שאלותיהם, אפילו אם נראה שהתשובות לא תוכלנה לגרום שום נזק.

יש לדאוג לעדכן גם את כל הקרובים, בני משפחתו של הנפגע וחבריו לעבודה שימנעו אף הם מלשתף פעולה עם חוקרי חב' הביטוח, שכן לעיתים החוקרים מנסים להשיג מידע גם דרכם.

החוקרים מטעם חברות הביטוח נוהגים לא פעם לערוך "חקירה בכיסוי" ולהציג עצמם כדמויות שונות, כגון פקידי הביטוח הלאומי, שכנים חדשים, עורכי סקרים ואפילו לטעון כי נשלחו ע"י עורך דינו של הנפגע כדי לעזור לו בתביעתו.

לכן מומלץ להימנע מקיום כל קשר איתם וממסירת כל מידע בנוגע למצבו של הנפגע או לפרטי התאונה, ובודאי שלא לחתום על שום מסמך שיוצג על ידם.

במקרים מסויימים, עשוי שיתוף פעולה עם חוקר חברת הביטוח להועיל לנפגע, אך זאת אך ורק בכפוף לקבלת ייעוץ משפטי בטרם הפגישה עם החוקר ובכפוף לכך שזו תערך בנוכחות עורך דין לתאונות דרכים המייצג את הנפגע.

בדיקות פוליגרף

נפגע אינו חייב להסכים לדרישת או להצעת חברת הביטוח לעבור בדיקת פוליגרף. אין לחברת הביטוח כל זכות לדרוש מהנפגע לעמוד בבדיקת פוליגרף ומומלץ שלא להסכים לכך.

לעיתים ינסו חב' הביטוח להבטיח כי בדיקת הפוליגרף "תזרז" את התשלום, או לטעון כי סירובך להיבדק יפגע באמינותך בבית המשפט.

כל אלו הנן טענות שאינן נכונות וכל כולן נועדו לשרת את האינטרס של חב' הביטוח. אמינותו של מכשיר הפוליגרף מוטלת בספק ואף בית המשפט העליון קבע, כי ממצאי בדיקת הפוליגרף, טרם הוכרו כאמצעי בטוח ואמין לגילוי האמת.

באופן כללי, תוצאות בדיקת פוליגרף אינן מחייבות, אלא אם כן נתנה הסכמת הנפגע מראש לכך שתוצאותיהן יחייבו. אם למרות המלצתנו, הסכמת לבדיקת פוליגרף, עשה זאת לפחות בלי לחתום על הסכם פוליגרף. במקרה כזה, אם תצא דובר שקר, לא ניתן יהיה להגיש את תוצאות הבדיקה לבית המשפט.

לעומת זאת, אם לא תצא דובר שקר, חברת הביטוח תהיה חייבת לשלם לך את הפיצויים. אם למרות המלצתנו הנ"ל, החלטת לחתום על הסכם פוליגרף, עליך לוודא לפחות שהסכם הפוליגרף לא יקבע שתוצאות הבדיקה תכרענה את גורל תביעתך, אלא רק כי תהוונה חלק מהראיות במשפט.

הצעות פשרה וחתימה על "כתב קבלה ושחרור"

חברות הביטוח מתנות את תשלום הפיצויים בחתימה על כתב קבלה ושחרור.

בחתימתו על כתב זה מוותר הנפגע על כל תביעותיו ודרישותיו, כולל העתידיות וגם עבור נזקים שהוחמרו או שלא ידע עליהם. הסכנה הממשית הטמונה בוויתור שכזה, הנעשה בטרם עת, היא שהמצב הרפואי עלול להסתבך או להחמיר.

ייתכנו גם נזקים שעלולים להתגלות רק בעתיד, שכן נזקים גופניים מתייצבים רק בחלוף תקופה מסויימת ממועד התאונה.

כתב הקבלה והשחרור עלול להותיר את הנפגע ללא פיצוי עבור החמרה של המצב הרפואי, כמו גם עבור נזקים לא ידועים בשלב החתימה.

לכן, מומלץ להתייעץ עם רופא מומחה ועם עורך דין לתאונות דרכים, ולהסכים לפשרה רק לאחר שלפי חוות דעתם המצב והנכות הרפואיים התגבשו. בעיה מיוחדת עלולה להתעורר לגבי קטינים. לעיתים מאובחנת מחלה, שהמומחים מקשרים אותה לתאונה שארעה בעת שהחולה היה קטין.

התיישנות תביעה

התביעה חייבת להיות מוגשת לבית משפט לא יאוחר מתום שבע שנים ממועד קרות התאונה.

במקרים מסויימים, כאשר הנפגע לא מגלה מיד עם התאונה כי הוא סובל ממחלה מסוימת, יתחיל מירוץ ההתיישנות מהיום בו גילה הנפגע את המחלה, בתנאי שלא חלפו 10 שנים מיום התאונה.

בתי המשפט ניסו לצמצם את מגבלת 10 השנים, החילו אותה רק על רכיב הנזק שבעילת התביעה וקבעו שאין היא חלה על רכיבים אחרים כמו רכיב הקשר הסיבתי.

אדם שנפגע בתאונת דרכים בהיותו מתחת לגיל 18, יכול להגיש את תביעתו לבית המשפט לא יאוחר מתום שבע שנים מיום הגיעו לגיל 18, דהיינו עד ליום הולדתו ה- 25.

נפגע תאונת דרכים שארעה במסגרת העבודה בעבודה חייב להגיש את ההודעה על הפגיעה בעבודה למוסד לביטוח לאומי תוך שנים עשר חודש ממועד התאונה.

עו"ד לתאונות דרכים – לסיכומו של דבר

כמשרד שמתמחה בהגשת תביעות בגין תאונות דרכים, נוכל לספק לכם שירות לאורך כל הדרך ולבצע את כל ההליכים הנחוצים כדי שתקבלו פיצוי בגין תאונת דרכים קלה המגיעים לכם בעזרת עו״ד תאונות דרכים. אתם מוזמנים לפנות אלינו למשרד עורך דין שלמה לוי ונשמח להעניק לכם שירות מקצועי ואמין

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה