תביעה תאונת דרכים

תביעה תאונת דרכים – חישוב הפיצוי וקבלת פיצוי מקסימלי

נפגעי תאונות דרכים הסובלים מנזקי גוף רשאים להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב המעורב בביטוח "חובה", על מנת לקבל פיצויים בגין נזקיהם. חשוב לזכור כי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא מבדיל בין נהג שהיה אחראי לקרות התאונה לנהג שלא היה אחראי לקרות התאונה – לכן, בדרך כלל כל המעורבים בתאונת הדרכים יהיו זכאים לקבלת פיצויים בגין נזקיהם. כמו כן, לעיתים גם תאונות דרכים שאינן תאונות דרכים "קלאסיות" יוכלו להיות מוכרות כתאונות דרכים על פי החוק ולזכות את הנפגעים בפיצויים בגין פגיעתם. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים לאחר כל תאונת דרכים, וזאת בכדי שתוכלו לקבל את הפיצוי המירבי המגיע לכם.

סכום הפיצויים מושפע מגורמים שונים והוא מחושב באופן אישי לגבי כל נפגע ונפגע. ראשי הנזק העיקריים המרכיבים את גובה הפיצוי המלא הם: כאב וסבל, הפסדי השתכרות, הוצאות רפואיות ועזרת הזולת. על ראשי הנזק וגובה הפיצוי שייקבע בעבור כל אחד מהם יכולים להשפיע בין השאר הנתונים הבאים: מהות הפגיעה שנגרמה לנפגע, אחוזי הנכות שיקבעו לו, גילו, הפסדי השכר שנגרמו לו, השכר שלו לפני התאונה, הטיפולים שקיבל ושיהיה עליו לקבל בשל הפגיעה, הוצאותיו עבור הטיפולים הרפואיים, הנסיעות לטיפולים והוצאות נוספות שהוציא הנפגע כתוצאה מהפגיעה.

תביעה תאונת דרכים

פיצויים תאונת דרכים: פירוט הפרמטרים שעל פיהם נקבע גובה הנזק והפיצוי 

בתביעת פיצויים בגין תאונת דרכים, בכדי לחשב את גובה הפיצויים שמגיעים לתובע, בוחן בית המשפט את ראשי הנזק הבאים שהזכרנו לעיל על פי הפרמטרים הבאים:

כאב וסבל

בתביעה תאונת דרכים, גובה הפיצוי בגין ראש נזק זה מחושב עפ"י נוסחה מתמטית המורכבת משיעור הנכות הרפואית הצמיתה שנקבעה לנפגע, גיל הנפגע ומס' הימים בהם נאלץ הנפגע להיות מאושפז בבית החולים. כיום, הסכום המקסימאלי לפיצוי בעבור כאב וסבל, עומד של סך של כ- 175,000 ₪ ל- 100% נכות. סכום זה מתעדכן מדי חודש עפ"י שיעור עליית המדד. בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע, מחושב הפיצוי עבור כאב וסבל. כך, למשל, במקרה שלנפגע נקבעו 20%, יהיה זכאי לקבל פיצוי עבור כאב וסבל בסך של כ- 35,000 ₪.

כאשר מדובר על תאונות דרכים קלות יחסית בהן לא נגרמה לנפגע נכות צמיתה, בסמכות בית המשפט להעריך את גובה הפיצוי בגין ראש נזק זה לפי 10% נכות צמיתה. לכן, במקרים רבים בהם נגרמו לנפגעים שברים אך הם החלימו מפגיעתם, ייפסק פיצוי בגין ראש נזק זה לפי 10% נכות צמיתה, דהיינו כ- 17,500 ₪.

הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד

הפיצוי בראש נזק זה יחושב לפי הפסד ימי העבודה שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה. כך לדוגמה במידה ונפגע מסוים נעדר מעבודתו במשך 3 חודשים בעקבות תאונת הדרכים, וכתוצאה מכך הוא לא קיבל שכר בתקופת העדרותו – הוא יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין שכרו לתקופה זו.

כמו כן, במקרים בהם ייקבע על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט כי הנפגע סובל מנכות צמיתה בעקבות התאונה, הנפגע יהיה זכאי לקבלת הפסדי השתכרותו עד לגיל הפרישה. בכדי לחשב את גובה הפיצוי, בית המשפט יעריך את נכותו התפקודית של הנפגע בעקבות התאונה, ויתחשב בהשתכרותו של הנפגע טרם התאונה ולאחריה. כמו כן, בית המשפט יתחשב גם בפוטנציאל ההשתכרות של הנפגע, כך לדוגמה כאשר מדובר בנפגע צעיר אשר לא עבד טרם התאונה או טרם מיצה את מלוא פוטנציאל השתכרותו, החישוב ייערך בהתאם לשכר הממוצע במשק.

הוצאות

הפיצוי בראש נזק זה יקבע בהתאם להוצאותיו של הנפגע בעקבות התאונה, ביניהן הוצאות רפואיות כגון הוצאות בעבור טיפולים רפואיים, רכישת תרופות או אביזרים, ביקורים אצל רופאים מומחים, וכן הוצאות כלליות כמו הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכו'. חשוב לשמור את הקבלות בגין הוצאות אלה וזאת בכדי שבשלב מאוחר יותר תוכלו להוכיח כי אכן נאלצתם לשאת בהן.

במקרים בהם מדובר בנפגע שסובל מנכות לצמיתות, יתווספו לחישוב גם הוצאותיו הרפואיות העתידיות של הנפגע. לכן, אם הנפגע צריך להשתמש באופן קבוע בתרופה כל שהיא או להמשיך בטיפולים הרפואיים יגולמו בחישוב הפיצוי גם הוצאותיו העתידיות.

עזרת הזולת

הפיצוי בראש נזק זה יחושב בגין כל התשלומים וההוצאות שנגרמו לנפגע בשל עזרה שנאלץ לקבל מאנשים אחרים בעקבות התאונה. הפיצוי יכלול את התשלומים לאנשים שסייעו לנפגע בפעולות יומיומיות, כמו סיוע בהגעה לטיפולים, נקיון הבית ותחזוקתו, וכן תשלומים נוספים על פי צרכיו של הנפגע ובהתאם לפגיעתו. גם במקרה זה חשוב לשמור על קבלות בגין הוצאות אלו בכדי להוכיחן בשלב מאוחר יותר. יש לציין כי הפסיקה הכירה באפשרות להענקת פיצויים בראש נזק זה גם אם הנפגע לא נשא בהוצאות בפועל בגין העזרה שקיבל שלמעשה ניתנה לו על ידי בני משפחתו ללא כל שכר.

באם מדובר על נפגע שנקבעה לו נכות צמיתה, יש להוסיף לראש נזק זה גם את עלות העזרה העתידית שהנפגע ייאלץ לקבל. בכדי לחשב את גובה הפיצוי, יתחשב בית המשפט בהיקף הסיוע שיידרש לנפגע בעתיד. הסיוע יכול לבוא לידי ביטוי בסיעוד, טיפול וליווי, עבודות תחזוקה בדירה וכל נושא אחר שכרוך בהוצאות שמטרתן לסייע לנפגע.

שלמה לוי משרד עורכי דין – מתמחים בתביעה תאונת דרכים ופיצויים תאונת דרכים

במידה שנפגעתם כתוצאה מתאונת דרכים, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו – שלמה לוי – משרד עורכי דין ונוטריון. משרדנו מתמחה בתחום תביעות תאונות דרכים ואנו נוכל ללוות אתכם ואת יקיריכם לאורך כל התהליך הקשה והמורכב ולהוביל לכך שתקבלו את הפיצויים המירביים המגיעים לכם על מנת להבטיח את שיקומכם המהיר וחזרתכם לשגרת חיים נורמאלית. 

עומדים לקראת תביעה תאונת דרכים? מעוניינים במידע נוסף על פיצויים תאונת דרכים?  הנכם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום באמצעות הטלפון, על ידי שליחת דואר אלקטרוני או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות, ואנו נחזור אליכם בהקדם – פגישת יעוץ ראשונה במשרדנו ללא תשלום וללא התחייבות.