מס הכנסה על הכנסות מדמי שכירות

מס הכנסה על הכנסות מדמי שכירות

מס הכנסה על הכנסות מדמי שכירות

עפ"י החוק קיימים מספר מסלולי מיסוי לגבי הכנסות של יחיד משכר דירה למגורים:

מסלול פטור ממס

הכנסות יחיד מהשכרת דירות מגורים בישראל עד לסכום של 5,471 ₪ לחודש נכון לשנת 2023 פטורות ממס בכפוף למספר תנאים: הדירה משמשת למגורים לפי טיבה, הדירה אינה מלאי עסקי, הדירה מושכרת לשוכר (או גוף שנקבע בחוק) המשתמש בה למגורים בלבד.

מסלול חבות במס בשיעור של 10%

יחיד שהכנסתו מהשכרת דירות המשמשות למגורים בישראל יכול לבחור במסלול של חיוב במס מופחת בשיעור של 10% מהכנסות דמי השכירות.

במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות הכרוכות בייצור ההכנסה לרבות פחת ו/או כל הוצאה אחרת.

בהתאם להוראות סעיף 122א 1 לפקודת מס הכנסה בחירה במסלול זה מותנית בתשלום המס בתוך 30 יום מתום שנת המס.

יצוין כי מסלול הפטור ומסלול החיוב במס בשיעור 10% מיועדים אך ורק למקרים בהם ההכנסות מדמי שכירות אינן מגיעות לכדי הכנסות מ"עסק".

עוד יצוין כי החל משנת 2023 יחיד שהנו בעל דירה יחידה המשכיר אותה למגורים, ובמקביל שוכר דירה אחרת, ואינו זכאי לפטור, רשאי להפחית לצרכי מס את סכום דמי השכירות אותם הוא משלם כשוכר, עד לתקרה של 7,500 ₪ מסכום דמי השכירות אותם הוא מקבל כמשכיר, ולשלם מס בשיעור 10% על הפרש דמי השכירות בלבד ולא על מלוא דמי השכירות אותם הוא מקבל, כפי שהיה בעבר.

מסלול חיוב במס רגיל

במסלול זה דמי השכירות יחשבו כחלק מההכנסה החייבת ויחויבו במס עפ"י שיעור המס השולי של הנישום.

במסלול זה ניתן לנכות הוצאות שוטפות שהיו כרוכות בהפקת ההכנסה מדמי השכירות כגון הוצאות אחזקה, תיקונים, תיווך, מימון ופחת. לעניין הוצאות מימון – המדובר בעלויות כגון ריבית, עמלות וכו'.

מסלול "פטור חלקי"

כאשר ההכנסה מדמי שכירות עולה על התקרה (5,471 ₪ נכון לשנת 2023) אך נמוכה מכפל התקרה (10,942 ₪), ניתן לשלב בין המסלולים כך שחלק מהכנסות דמי השכירות יהיה פטור ממס וחלקו חייב במס שולי, אך מהחלק החייב ניתן יהיה לנכות חלק יחסי מההוצאות. במקרים מסוימים, יתכן שבחירה במסלול זה תהיה חייבת פחות מס מאשר בחירה במסלול חיוב 10% מכלל ההכנסות.

באיזה מסלול כדאי לבחור?

באופן כללי – מסלול החיוב במס בשיעור של 10% הוא המסלול הכדאי יותר. כאמור, במסלול זה משלמים 10% בלבד על המחזור, אך מסלול זה כבר מגלם בתוכו את כל ההוצאות ואין אפשרות לנכות הוצאות.

יחד עם זאת, לא תמיד זהו המסלול הכדאי וראוי שכל בעל דירה שיש לו הכנסות מדמי שכירות למגורים יבחן את המסלול המתאים לו, עפ"י עובדות המקרה והנתונים הרלוונטיים.

 

על מנת לדווח על הכנסות מדמי שכירות למגורים בצורה מקצועית, נכונה ומשתלמת, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ. עו"ד יעקב לוי מתמחה בתחום המקרקעין ויעניק לכם את הליווי המקצועי, המקיף והמתאים עבורכם הן בנושא הדיווח על ההכנסות מדמי השכירות והן בכל הנוגע להשכרת נכסים וניהולם.

הנכם מוזמנים לפנות עוד היום אל שלמה לוי – משרד עורכי דין ונוטריון , עורך דין לניהול נכסים, באמצעות הטלפון, על ידי שליחת דואר אלקטרוני או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות, ואנו נחזור אליכם בהקדם – פגישת יעוץ ראשונה במשרדנו ללא תשלום וללא התחייבות.